Milli Eğitim Müdürlüğü & İşkur
Üye Girişi Ana Sayfa İletişim
   
        
   » SİTE KULLANIM & GİZLİLİK KOŞULLARI
 

Kullanım Şartları

1. Taraflar

 a) Özel Deveci Gayrimenkul Uzaktan Öğretim Emlak Kursu bundan böyle Dega Emlak Kursu olarak anılacaktır.

 b) Özel Deveci Gayrimenkul Uzaktan Öğretim Emlak Kursu (Dega Emlak Kursu)’nun sitesine kayıt yaptırarak sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanacak gerçek ve tüzel kişidir. Bundan böyle kursiyer olarak anılacaktır.

2. Tanımlar

Dega Emlak Kursu : Özel Deveci Gayrimenkul Uzaktan Öğretim Emlak Kursu

Site: www.degaemlakkursu.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.

Eğitmen/Eğitmenler: Dega Emlak Kursu tarafından belirlenecek konulara ilişkin, uzmanlık alanı dahilindeki bilgi ve deneyimleri doğrultusunda eğitim veren gerçek kişi/kişileri.

Eğitimler: Eğitmenlerin kendi uzmanlık alanlarında bilgilerin Dega Emlak Kursu tarafından hazırlanan ve Site’de  yayınlanacak olan ses ve görüntü kayıtlarının yer aldığı eğitici videolar, ders notları ve test sistemidir.

Kursiyer: Site'ye Kursiyer olan ve Site'de sunulan hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Kursiyer Hesabı Yönetim Sayfası: Kursiyerin degaemlakkursu.com sitesinden, online eğitim bölümünden, kullanıcı ve parola ile siteye bağlandığı, özel web sayfasını ifade etmektedir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de Dega Emlak Kursu tarafından sunulan Eğitimlere ilişkin videoların, ders notlarının, canlı ders yayınlarının sunulması bu kapsamda yapılacak işlerle ilgili hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

1. Kursiyer, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Site’deki Hizmetlerden faydalanırken ve Site’deki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

2. Kursiyerler’in, Site üzerinden sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın (kursiyer ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kursiyerler’in sorumluluğundadır. Kursiyerler’in, Sisteme Giriş Araçları’nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kursiyerler’in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Dega Emlak Kursu’nun  doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3. Kursiyer, Kursiyer Yönetim Sayfası’nda yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kursiyerin kendisi için oluşturulmuş Kursiyer Yönetim Sayfası’nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde; Dega Emlak Kursu’nun  tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme’yi feshetme ve Kursiyerin Kursiyerliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Kursiyerler, Dega Emlak Kursu’nun  yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4. Dega Emlak Kursu Kursiyerin satın almaya hak kazandığı Eğitim/Eğitimler’in ücretlerin ödemesinin tamamlanması ile birlikte satın aldığı Eğitime ilişkin ders yayınlarını izlemesini işbu Sözleşme şartlarında sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Kursiyer, Eğitim bedelinin ücreti tahsil edilirken, verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bankalar ile arasında doğacak anlaşmazlıklardan, Dega Emlak Kursu’nun sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Her kursiyer, katıldığı eğitimleri site üzerinden online olarak izleyecektir. Kursiyerler katıldığı eğitimlere ilişkin görüntüleri ve bunların her türlü yazılım ve yazılım parçalarını herhangi bir şekilde çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, üçüncü kişi/kişiler ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Kursiyerler’in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri eylemler sebebiyle Dega Emlak Kursu’nun uğrayacağı zararlardan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Kursiyer’in işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle 3. kişi ve kurumlar tarafından herhangi bir şekilde Dega Emlak Kursu’na  bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep’in Dega Emlak Kursu tarafından kendisine ihbar edilebileceği, bahsi geçen dava ve talep sonucu Dega Emlak Kursu’nun herhangi bir zarara uğraması durumunda zararın Dega Emlak Kursu tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Kursiyer’in işbu sözleşmenin 4.1 maddesi ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Dega Emlak Kursu işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh etme, satın aldığı eğitimlerin izlenmesini engelleme, Kursiyer’liği askıya alma veya iptal edebilme hakkını saklı tutar.

9. Kursiyer’in, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır. Kursiyer, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

10. Kursiyerler, Site’den satın alınan Eğitim’ lerin Kursiyere anında teslim edilen mallar kapsamında olduğunu, bu tür satışların 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Bu ürünün kullanım hakkına sahip olan kişi, belirtilen saat dilimi içerisinde Dega Emlak Kursu’nun internet sayfasına bağlanarak, ilgili kısımdan, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak dersleri izleyebilecek, 3 haftalık kurs süresi sonunda ise kurumumuzda gerçekleştirilecek sınav ile 100 üzerinden 45 alınması halinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi almaya hak kazanır.

12. Kursiyer bu web sitesinde yer alan materyali, daha öncesinde Dega Emlak Kursu’nun  yazılı iznini almaksızın, herhangi bir ticari amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz veya kopyalayamaz.

13. Kursiyer Dega Emlak Kursu’nun yazılı iznini almaksızın, "mirror" veya "frame" tekniğiyle bu web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamaz.

14. Kursiyer bu web sitesine bir ara sayfa ile, tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamazsınız.

4.2. Dega Emlak Kursu’nun Hak ve Yükümlülükleri

1. İşbu sözleşmenin 4.1.e maddesindeki şartların gerçekleşmesi ile birlikte Dega Emlak KursuSitede Kursiyerler tarafından satın alınan Eğitim/Eğitimler Site üzeriden (online olarak) “Online Eğitim” başlıklı bölümde izlenmesini sağlayacak ve her kursiyer satın aldığı eğitimi sadece ders saati içerisinde izleyebilecektir.

2. Dega Emlak Kursu, kursiyer’lerin satın aldıkları Eğitim/Eğitimleri satın aldıkları tarihten itibaren 3 hafta boyunca izlenmesini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder..

3. Dega Emlak Kursu, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Kursiyerler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Dega Emlak Kursu tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Kursiyerler’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Dega Emlak Kursu tarafından ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kursiyerler’a duyurulur.

4. Dega Emlak Kursu, Eğitim satın alan her Kursiyer için, tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser.

5. Dega Emlak Kursu, kursiyer bilgilerini hiçbir şekilde 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmayacağını taahhüt eder.

5. İptal ve İade

1. İnternette yapılan tüm alışverişler "Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esas Hakları Yönetmelik" ile düzenlenmektedir. Bu yönetmelik ile tüketicilerin "Cayma Hakkı" da kurallara bağlanmıştır.

2. Dega Emlak Kursu’nda verilen her eğitim, ders saatinde izlenecek bir canlı yayın hizmetidir. ‘’ "Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esas Hakları Yönetmelik"e göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

3. Bu nedenle Dega Emlak Kursu’nda sadece eğitime başlamadan önce iptal edilirse ücret iadesi yapılacaktır.

6. Diğer Hükümler

6.1. Fikri Mülkiyet Hakları

1. Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Dega Emlak Kursu’nun  telif haklarına tabi çalışmalar) Dega Emlak Kursu’na ait ve/veya Dega Emlak Kursu tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kursiyerler, Dega Emlak Kursu bilgilerini ve Dega Emlak Kursu’nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Dega Emlak Kursu’ndan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kursiyerler Dega Emlak Kursu’nun telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

2. Dega Emlak Kursu'nun; bilgileri,, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları,  ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2. Sözleşme Değişiklikleri

Dega Emlak Kursu, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Dega Emlak Kursu işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Dega Emlak Kursu için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Dega Emlak Kursu’ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Dega Emlak Kursu’nun  gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Dega Emlak Kursu’nun makul kontrolü haricinde gelişen ve Dega Emlak Kursu’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.

İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.5. Yürürlülük

İşbu Sözleşme Kursiyer’in elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

“Gizlilik Sözleşmesi” Dega Emlak Kursu ’nun internet sitesinin kullanıcılarına sağladığı bilgi ve hizmetlerin verilmesine ilişkin gizlilik politikasını içerir. İnternet sitesi üzerinden kişisel herhangi bir bilgi vermeksizin ürün ve hizmetleri inceleyerek bilgi alabilirsiniz. İnternet sitemiz üzerinde gerçekleştirilecek ürün ve/veya hizmet sözleşmelerinde 18 yaşından küçükler veli ve/veya vasinin izni olmadan taraf olamazlar. www.degaemlakkursu.com internet sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Bu sözleşme kapsamında, internet sitemizi her ne surette olursa olsun bilgi veren, kullanan, giriş yapanlar "kullanıcı/kursiyer" olarak adlandırılacaktır.

Siteye giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı, "Gizlilik Sözleşmesi" ve "Kullanım Şartları"nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

www.degaemlakkursu.com sitesine üyelik aşamasında ve sonraki süreçte kişisel bilgilerinizin paylaşılması gerekecektir. Kişisel bilgi paylaşımında, Dega Emlak Kursu  olarak bilgi gizliliğinin sağlanması ve devamlılığı asli prensibimizdir. Bu kapsamda Dega Emlak Kursu  olarak bilgilerinizin belirtilen kurallar ve amaçlar dışında başka bir amaçla kullanılmayacağını ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını taahhüt ederiz.

Sistemle ilgili sorunlar olması halinde ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi sağlanacaktır.

Kişisel bilgiler kurumumuzca verilen hizmetleri sunmak, ödemeleri gerçekleştirmek, eğitimlerimiz ile ilgili bilgi vermek, bilgilerinizi güncellemek, eğitimlerimiz hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanıcı Bilgileri, hiçbir şekilde satılamaz, kiralanamaz, başka bir kuruluş ile paylaşılamaz.

Özel Deveci Gayrimenkul Emlak Kursu, kullanıcı kişisel bilgilerini sadece;

i.              Yasal mercilerden kişisel bilgiler ile ilgili bilgi talebi

ii.             Kullanım şartlarında kabul edilen kurallar ve şartlar çerçevesinde paylaşacaktır.

www.degaemlakkursu.com internet sitesine üye olan kişi, üye olduğu ve ödeme yapıldığında, kayıt olunan eğitim dönemi ile ilgili eğitimleri belirlenen tarihler arasında almaya hakkazanacaktır. 

www.degaemlakkursu.com internet sitemizden sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlere ilişkin satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler; kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVC gibi gerekli tüm mali bilgileri içerir.

Web sitesinde paylaşılan bilgiler, görsel unsurların ve yazılımların telif hakkı tarafımıza ait olup, sunulan her türlü materyal kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez ve /veya ticari bir amaçla kullanılamaz. 

 
 
     
  - Kurumumuzda SADECE Emlak Mevzuatı Kursları verilir. 
     
 
Mezunlarımızdan Murat YİĞİT ..
Eklenme Tarihi :
Mezunlarımızdan Sema AKTAŞ..
Eklenme Tarihi :
DEGA Emlak Kursu Mezunları ..
Eklenme Tarihi :