Milli Eğitim Müdürlüğü & İşkur
Üye Girişi Ana Sayfa İletişim
   
        
   » İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı
 

İNTERNET TABANLI EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU

İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı Kursu, emlakçılığı meslek edinmek isteyenlere mesleğin temel bilgilerini öğretip sektöre nitelikli istihdam sağlamak, mesleğe giren kişilerin de mesleğin hakkını vererek yapmaları için, gerekli tüm mesleki bilgi ve deneyime sahip ulmalarını sağlayarak mesleğin eğitimini almış insanları emlak sektörüne kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavda başarılı ulan kursiyerler MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ve DEGA EMLAK KURSU onaylı İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı Kurs Bitirme Belgesi almaya hak kazanırlar.

İNTERNET TABANLI EMLAK DANIŞMANLIĞI KURS PROGRAMI İLE KURSİYERLER,

Gerçek ve tüzel kişiler, üretilmiş gayrimenkullerin alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, parselasyon yapılması, hukuki prosedürün yerine getirilmesi, imar, ekspertizlik ve şehir plancılığı faaliyetlerinin yürütülmesi için nitelikli bir Emlak Danışmanı ularak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Nitelikli Emlak Danışmanlarından hizmet alan toplum bireyleri ve kuruluşlar kazanırken, kurstan aldığı bilgiler ile kendini yetiştiren kursiyerler ise emlak firmalarında, gayrimenkul geliştirme ve inşaat şirketlerinde daha rahat iş bulabilecekleri gibi, kendi ofislerini açarak, emlak sektöründe iş kurma imkanına da sahip ulabileceklerdir.

İNTERNET TABANLI EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU SERTİFİKASI İLE KURSİYERLER;

 • Emlakçılık ile ilgili genel kavramları öğrenmeleri, mesleği tanımaları,
 • Emlakçılığın hukuki ve ekonomik boyutları hakkında bilgi sahibi ulmaları,
 • Emlak pazarlamasında dikkat edilmesi gereken hususları kavramaları,
 • Halka ilişkiler ve sosyuloji ile ilgili temel bilgilere sahip ulmaları,
 • Halkla ilişkilerde kurumsal imajın önemini kavramaları,
 • Büro yönetimi ve iletişim tekniklerini emlak bürosunda kullanmaları,
 • Davranış bilimleri ve beden dili hakkında bilgi sahibi ularak iş hayatında bunları kullanmaları,
 • Tapu sicili ve tapu ile ilgili genel tanımları kavramaları,
 • Resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri ve tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufları hakkında bilgi sahibi ulmaları,
 • Tapuda akitli ve akitsiz işlemlerle ilgili, mesleğinin gerektirdiği detayları kavramaları,
 • Kadastronun kavramı, ekibi ve çalışma alanı hakkında bilgi sahibi ulmaları,
 • Kadastro çalışmalarında izlenecek yulu kavramaları,
 • Kadastro müdürlüklerine başvuru şeklini kavramaları,
 • Kadastrodaki işlemler için gerekli belgeleri tanımaları,
 • Kadastro işlemlerinde kullanılacak vekaletnamelerde aranan hususları tanımaları,
 • Uygulamada karşılaşabilecekleri sorunların, çözümü için Gayrimenkul Hukukunun genel hükümlerini kavramaları,
 • Türk Hukuk Sistemi içinde Emlak Aracılığı ve Emlak Komisyonculuğunun yeri konusunda bilgi edinmeleri,
 • Emlak danışmanlığının tanımı ve konusu hakkında bilgi edinmeleri,
 • Emlak danışmanlığında vergilendirme ve biçimsel vergi yükümlülüklerinin neler ulduğu hakkında bilgi edinmeleri,
 • Emlak alım-satım, kiralama ve değerleme (ekspertiz) hizmetlerinin temel bilgilerini edinerek meslekte kendilerini sürekli geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri, bu konuda istekli ulmaları,
 • Şehir planlaması ile ilgili tanımları ve planlama esaslarını kavramaları,
 • Kentleşme ve imar hukuku hakkında temel bilgileri edinmeleri

İNTERNET TABANLI EMLAK DANIŞMANLIĞI KURS PROGRAMININ İÇERİĞİ

PAZARLAMA

 • Emlakçılık ile İlgili Genel Kavramlar
 • Hukuki ve Ekonomik Boyutta Emlakçılık
 • Emlak Pazarlaması

HALKLA İLİŞLKİLER VE İLETİŞİM

 • Halkla İlişkiler ve Sosyuloji
 • Halkla İlişkilerde Kurumsal İmaj
 • Büro Yönetimi ve İletişim
 • Davranış Bilimleri ve Beden Dili

TAPU SİCİLİ

 • Tapu Genel Tanımları
 • Resmi Yazı ile Yapılan Tapu İşlemleri ve Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları
  • Resmi Yazı İle Yapılan Tapu İşlemleri
  • Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları
 • Tapuda Akitli ve Akitsiz İşlemler
  • Akitli İşlemler (İki veya daha fazla tarafın irade beyanı ile yapılan işlemler)
  • Akitsiz İşlemler (Tek taraflı irade beyanı ile yapılan işlemler)

KADASTRO

 • Kadastro Kavramı, Ekibi, Çalışma Alanı
  • Talebe Bağlı Olarak Yapılan İşlemler
  • Tescile Konu Olan Harita ve Plan Uygulamaları
 • Kadastro Çalışmalarında İzlenen Yol
 • Kadastro Müdürlüklerine Başvuru Şekli
 • Kadastro İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
 • Vekaletnamelerde Aranan Hususlar

HUKUK

 • Gayrimenkul Hukuku
 • Türk Hukuk Sisteminde Emlak Aracılığı ve Emlak Komisyonculuğu

EMLAK DANIŞMANLIĞI, EKSPERTİZ VE ŞEHİR PLANLAMA

 • Emlak Danışmanlığı Tanımı ve Konusu
 • Emlak Danışmanlığında Vergilendirme ve Biçimsel Vergi Yükümlülüğü
 • Emlak Alım-Satım, Kiralama ve Değerleme (Ekspertiz) Hizmetleri
 • Şehir Planlaması İle İlgili Tanımlar ve Planlama Esasları
 • Kentleşme ve İmar Hukuku

Kimler Katılabilir

 • İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı Kursuna en az ortaöğretim kurumu mezunu
 • Ancak Emlak Müşavirliği (Danışmanlık, Komisyonculuk) mesleğini bilfiil olarak yürüttüğünü resmi olarak belgelendiren adaylardan bu şart aranmaz
 • Emlak ofisi açmak isteyenler
 • Emlak Danışmanlığı mesleği ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler

Kayıt İçin Gereken Belgeler

 • Diploma veya öğrenim belgesi örneği (noter onaylı)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Adli sicil kaydı

  Detaylı bilgi için tıklayınız...   

 

 

 
 
     
  - Kurumumuzda SADECE Emlak Mevzuatı Kursları verilir. 
     
 
Mezunlarımızdan Murat YİĞİT ..
Eklenme Tarihi :
Mezunlarımızdan Sema AKTAŞ..
Eklenme Tarihi :
DEGA Emlak Kursu Mezunları ..
Eklenme Tarihi :