Milli Eğitim Müdürlüğü & İşkur
Üye Girişi Ana Sayfa İletişim
   
        
   » Emlak Danışmalığı ve Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Temsilciliği (Mortgage Brokerlığı)
 

EMLAK DANIŞMANLIĞI VE KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA TEMSİLCİLİĞİ (MORTGAGE BROKERLIĞI)

Emlak danışmanlığı ve konut finansmanı tanıtım ve pazarlama temsilciliği (Mortgage Brokerlığı), hak sahiplerinin talebi üzerine ipoteğe dayalı orta ve uzun vadeli finansmanın bulunması, temin edilmesi, alternatif mortgage ürünlerinin araştırılması, her türlü taşınmazın alımı, satımı, kiralanması konularında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere ilişkin her türlü sözleşmenin oluşturularak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hizmetlerin ifası ile yine mesleğin konuları içerisinde araştırma, bilirkişilik, danışmanlık, değerleme ve temsilcilik hizmetlerinin bütünüdür. Bu kurs programı ülkemiz ve dünyada gayrimenkul ve gayrimenkul ipotekli finansman ve emlak sektöründe oluşan yeni gelişmelerin kursiyerlere aktarılmasının yanı sıra sektörlerin geçmişi ve bugünü hakkında da geniş çaplı bilgi vererek bu konuda eksikliği hissedilen nitelikli elemanların bu sektöre kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavda başarılı olanlara, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ve DEGA Emlak Kursu onaylı Emlak Danışmanlığı ve Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) Kurs Bitirme Belgesi almaya hak kazanırlar.

EMLAK DANIŞMANLIĞI VE KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA TEMSİLCİLİĞİ (MORTGAGE BROKERLIĞI) KURSU SERTİFİKASI İLE KURSİYERLER;

 • Emlak sektöründe yatırım ve pazarlama işlemleri ile ilgili teorik bilgi edinmeleri ve uygulama becerisi kazanmaları,
 • Emlak ve inşaat sektörü ile para ve sermaye piyasaları arasındaki ilişkilerin algılanması ve bu sektörlerde yapılan temel işlemler hakkında bilgi edinmeleri,
 • Emlak pazarlama ve yatırım danışmanlığı tekniklerini öğrenmeleri,
 • Gayrimenkul ipoteğine dayalı finansman ve emlak pazarlaması ile ilgili uygulamaları öğrenmeleri,
 • Gayrimenkul ipoteğine dayalı finansman ve emlak hizmetleri ile ilgili temel kavramları öğrenmeleri,
 • Emlak Danışmanlığı ve Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) faaliyetlerinin öngörüldüğü bütün işlemleri usulüne uygun yapabilmeleri,
 • İletişim psikolojisi ve beden dilini iş ilişkilerinde gerektiğinde kullanmaları,
 • Gayrimenkul ipoteğine dayalı finansman ve emlak hizmetleri ile ilgili yasal mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,
 • Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,
 • Gayrimenkul danışmanlığı ve tutulu satış temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) mesleğinin gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

EMLAK DANIŞMANLIĞI VE KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA TEMSİLCİLİĞİ (MORTGAGE BROKERLIĞI) KURS PROGRAMININ İÇERİĞİ

 • EMLAK İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR
 • HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTTA EMLAK DANIŞMANLIĞI
 • KADASTRO İLE İŞLEMLER VE GENEL TANIMLAR
 • TAPU İŞLEMLERİ VE GENEL TANIMLAR
  • Akitli Satışlar
  • Akitsiz İşlemler
 • RESMİ YAZI İLE YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ
 • TÜZEL KİŞİLERİN GAYRİMENKUL TASARRUFLARI
 • ŞEHİR PLANLAMASI İLE İLGİLİ TANIMLAR
 • HARİTA VE İMAR UYGULAMALARI
 • KENTLEŞME VE İMAR HUKUKU
 • EMLAK ALIM-SATIM, KİRALAMA, YATIRIM VE DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ
 • HALKLA İLİŞKİLER
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE BEDEN DİLİ
 • MESLEKİ MEVZUAT VE UYGULAMALARI
 • GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ VE DEĞERLEME İŞLEMLERİ
 • İNŞAAT MALİYET HESAPLARI VE YAPI İŞLEMLERİ
 • GAYRİMENKUL PİYASASI VE ANALİZİ, GAYRİMENKUL FİNANSMANI
 • İPOTEK KREDİLERİ/DEĞERLEME STANDARTLARI VE RAPORLAMA
 • TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ
 • YATIRIM VE PROJE DEĞERLEME ESASLARI
 • KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ VE UYGULAMALARI
 • DÜNYADA UYGULANAN MORTGAGE ÖRNEKLERİ
 • KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
 • MORTGAGE PİYASASINDA BİRİNCİL PİYASA ÜRÜNLERİ
 • MORTGAGE PİYASASINDA İKİNCİL PİYASA ÜRÜNLERİ VE MENKUL KIYMETLEŞTİRME
 • KONUT FİNANSMANI SİSTEMLERİ
 • TÜRKİYE’DE UYGULANMASI PLANLANAN MORTGAGE ÜRÜNLERİ ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMALAR
 • EMLAK PAZARLAMA VE DEĞERLEME İŞLEMLERİ

Kimler Katılabilir

 • Emlak Danışmanlığı ve Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) kursuna en az ortaöğretim mezunu
 • Emlak Danışmanlığı ve Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) Sertifikası almak isteyenler
 • Emlak ofisi açmak isteyenler
 • Emlak Danışmanlığı ve Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) mesleği ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler

Kayıt İçin Gereken Belgeler

 • Diploma veya öğrenim belgesi örneği (noter onaylı)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Adli sicil kaydı

    Detaylı bilgi için tıklayınız...   

 

 

 
 
     
  - Kurumumuzda SADECE Emlak Mevzuatı Kursları verilir. 
     
 
Mezunlarımızdan Murat YİĞİT ..
Eklenme Tarihi :
Mezunlarımızdan Sema AKTAŞ..
Eklenme Tarihi :
DEGA Emlak Kursu Mezunları ..
Eklenme Tarihi :